Fyrverkeribestämmelser

Så här inför nyårshelgen kan det vara bra att veta vad som är tillåtet och inte vad gäller smällare och raketer. Enligt Sotenäs kommuns lokala ordningsstadga är det förbjudet att avfyra fyrverkerier på vissa platser i Sotenäs kommun.
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på Hovenäset inom ett område avgränsat norrut av Hovenäsvägen, i öster av Kryssnäsvägen, i söder av Långebryggans början och utefter strandlinjen och i väster av Smidesvägen. Se bild.
Inom kommunens övriga områden är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan klockan 16:00 och 03:00 påföljande dag.
Räddningschef Peter Bergman förklarar att anledningen till att stora delar av Hovenäset är förbjudet område är att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen måste skyddas mot brandfara.
Flera kommuner (Lidköping,  Boden, Umeå, Nässjö, Grästorp, Linköping, Gällivare, Västerås) har ersatt fyrverkerier med bl a lasershower som förutom att vara tysta och miljövänliga, för samma kostnad kan återanvändas vid många tillfällen. Se till exempel Smällarupproret på Facebook och https://www.hd.se/2017-12-26/kommuner-byter-raketer-mot-laser–for-djuren
Från många hundägare kommer en vädjan att – i avvaktan på annan teknik – begränsa användande av pyroteknik som smäller till ett snävt tidsintervall omkring 12-slaget.
Bengt Palmgren