Näsets Wikipedia

Wiki.5_kompHärom dagen sa Stefan Neck till mig att hemsidan börjar bli som en Wikipedia. Det han menade var avsnitten om samhället förr i tiden. Det är en intressant iakttagelse och en bra synpunkt. Om vi alla samlar in nytt material, läser och rättar det som redan är publicerat – så har vi till slut en korrekt och intressant beskrivning av det gamla Hovenäset.
Detta har faktiskt redan inletts. Flera personer har gått i genom sina fotoalbum och generöst ställt material till förfogande.
Har du, eller någon du känner, en intressant bild är den mer än välkommen! Det som är intressant för hemsidan är bilder på ”officiella” platser eller byggnader som till exempel Reso, affärer, Folkets hus och liknande. Däremot vill vi undvika bilder på människor (om man inte har deras tillstånd). Men å andra sidan – bilder på människor kan även visa ett intressant hus i bakgrunden som kan lyftas fram vid scanningen av bilden. Kort sagt är allt som inte rör det privata utan det generella av intresse.
Ser fram mot ditt bidrag till web@hovenaset.info
Skrivet av Bengt Palmgren