Omgärdad återvinning

Återvinningsstationen vid Klockaregatan har försetts med ett plank som gör att det hela ser lite mera organiserat ut. Det trasiga fotbollsmålet som tidigare länge låg på grusplanen har transporterats bort. Därmed rymmer det som tidigare var varken det ena eller det andra nu en fungerande fotbollsplan, en prydligare återvinningsstation och en parkeringsplats.
Bengt Palmgren