Ingen sommarkiosk på Reso

Ingvar Klevekil, Johannesviks Camping, har som alla säkert vet drivit kiosken vid Hovenäsets badplats de senaste två somrarna. Initiativet har varit mycket uppskattat av både hovenäsbor och mera långväga besökare och badgäster. Familjen Klevekil har investerat en hel del i kioskverksamheten. För att det över huvud taget skulle vara möjligt att få tillstånd att sälja livsmedel var en renovering nödvändig.
På grund av de höga personalkostnaderna ser man sig nu tyvärr tvungen att avstå från att driva kiosken vidare. Så, om ingen tar något initiativ kommer kiosken på Reso att vara stängd sommaren 2019.
Känner du dig manad att ta över verksamheten kan du kontakta Ingvar Klevekil.
Bengt Palmgren