Spruthuset arbetsdag 20 maj

Arbetet fortlöper i Spruthuset. Vi behöver en arbetsdag till innan vi kommer att spruta isolering. Det är de sista väggreglarna som skall upp samt lite annat. Vi börjar kl. 09.00. Välkomna!
Lars Almqvist, tel 0730 429540