Hur många är vi ?

Tidigare har vi kunnat visa statistik över invånare på Hovenäset med siffror direkt från SCB. Sedan ett par år tillbaka går det inte utan vi får siffrorna från kommunen (som i sin tur hämtar dem från SCB). Kommunens olika områden är indelade i  nyckelkodsområden. Hade de varit definitiva hade det väl gått an, men tyvärr ändras de då och då.
I det nuvarande området för Hovenäset (se vänstra kartan) ingår t ex inte Rinnane och Lerdalen. Antalet folkbokförda invånare skulle där ha minskat från 172 personer 2016 till 160 stycken 2017. Minskningen uppges delvis bero på ändringar i gränsdragningen.
Jag har därför föreslagit Sotenäs kommun att, en gång för alla, ändra gränserna för det nyckelkodsområde som gäller för Hovenäset så att Lerdalen, Rinnane, Mjärden, Storliden, Norra och Södra Stavsäng skulle ingå i Hovenäset (se kartan till höger).
På kommunen uppger man att det inom detta område i slutet av 2017 bodde 170 folkbokförda personer.
Bengt Palmgren