Strandstädningen, slutrapport

Här kommer en slutlig sammanställning över årets städinsatser. En stor eloge till alla inblandade!
Som synes har det blivit ansenliga mängder – inte minst genom kommunens fina medverkan.
Lars Rohdin

 

 

Lars Rohdin