Sophanteringen

Har just mottagit ett brev från Rambo angående förändrad sophantering. Instämmer helt med Bruno att det inte skall vara personalens arbetsmiljö som helt skall styra utformningen. All form av kundorientering tycks saknas, även om man dristar sig till att påstå att den lösning man funnit är den bästa ”både för boende och personalen”. Vem är tillfrågad?
Instämmer med att frågan inte är alldeles enkel, delvis pga att framkomligheten är dålig med bilar som parkeras så att vägarna blockeras mer och mer. (Vad säger Räddningstjänsten om det?).
Dagens sophämtningssystem fungerar dock i stort sett bra. 10 månader om året torde vara problemfria och under resterande 2 borde det vara en enkel sak att stärka upp med ett gäng sommarjobbare. Sådana lär det finnas gott om.
Gissar att alla beslut redan är tagna, men om så inte är fallet hoppas jag att Intresseföreningen m.fl har möjlighet att agera på kommande möten med Rambo. Här finns säkert mycket pengar att spara på att finna en annan lösning än den föreslagna med gemensamma kärlskåp som både är dyra, fula och opraktiska.
Tom Westman

Tom Westman