Vad gör föreningen?

För att få en uppfattning om det arbete Hovenäsets Intresseförening genomför kan man gå in på sidan Pågående arbete som har uppdaterats efter styrelsens senaste sammanträde. Vi efterlyser personer som vill delta i föreningens arbete. Titta på Arbetsgrupper och se var du vill delta (eller kanske föreslå en ny arbetsgrupp). Det kan också vara bra att informera sig om föreningens verksamhet i stort.
Bengt Palmgren