En vecka för fiber

Nu återstår det 7 dagar innan Telias erbjudande om fibernät till Hovenäset går ut. Hittills har 118  fastighetsägare tecknat avtal, vilket motsvarar ungefär 51% av fastighetsbeståndet.
I det aktuella området, som omfattar Kungshamn, Väjern, Smögen och Hovenäset, är det i medeltal knappt 40 % som har beställt fiber. Valberget och Hovenäset ligger högt medan det går trögare för den gamla delen av Smögen.
Den pågående kampanjen gäller villor och det är först när den är slut den 12 april som det blir aktuellt med fiber till företag, organisationer och bostadsrättsföreningar. När man har fattat beslut om utbyggnad för villor kommer man att titta på anslutningar för andra kategorier. Företag och andra bör redan nu gå in på Telia Öppen Fiber och anmäla sitt intresse eftersom det inte är säkert att Telia går ut med något särskilt erbjudande.
Det har florerat ett rykte att det är för att ansluta fastigheter som ligger utanför Hovenäset som priset har höjts från 20.000:- till 21.900:-. Det är ett fel. Priset är detsamma inom hela området och baseras bl a på markförhållanden, avstånd och andra tekniska förhållanden för respektive område.
Om fastigheterna i Rinnane kommer att få ett erbjudande eller ej bestäms senare när avtal med entreprenören som ska gräva och montera in anslutningarna har träffats och när man vet den slutgiltiga anslutningsgraden för Hovenäset. Problemet är kostnaden det innebär att få en kabel under väg 171. Erbjudande till dessa fastigheter kommer alltså troligen senare, men vilket pris som kommer att gälla är inte känt.
Bengt Palmgren