Skriv ditt inlägg

Har du något att berätta eller informera om? I detta formulär kan du skriva ett meddelande som kommer att synas på Inlägg. Det kan också vara idéer eller förslag till föreningens styrelse eller arbetsgrupper som du vill att alla ska se, eller så har du kanske någon aktivitet du vill informera hovenäsborna om.

Vill du maila direkt till styrelsen, utan att det visas på hemsidan, kan du göra det här.

Du kan även skicka in en bild

Du an skicka in en bild som kommer att synas på Galleri under en begränsad period. Det bör vara en bild som beskriver någon aspekt av Hovenäset. Bilden ska helst inte visa identifierbara personer. Om den gör det ansvarar du som bildinlämnare för att personer på bilden har lämnat sitt medgivande till att bilden publiceras. Bilden ska inte vara av privat natur utan ha ett allmänintresse.
I och med att du skickar in bilden har du accepterat att den får visas på Intresseföreningens hemsida och att du är införstådd med att det är bildredaktionen som avgör om den ska publiceras eller ej. Du behåller självklart alla rättigheter till bilden.

Vill du maila bilden direkt till bildredaktionen, kan du göra det här.

Skapa Inlägg

Skapa Inlägg

Enbart jpg, jpeg eller png
Skickar