Informationstext

Företag och verksamheter

Informationstext

Till skillnad från vissa andra orter i Bohuslän som är populära för sommarboende är Hovenäset en levande ort med flera spännande företag och verksamheter.