Informationstext

Gemensamhetsbastu

Bastun skulle byggas vid kartnålen på bilden.

En av arbetsgrupperna i Hovenäsets Intresseförening sonderar möjligheterna att bygga en gemensamhetsbastu för hovenäsborna. Det är Morgan Ceder och Lars Almqvist som har tagit initiativet och har haft kontakter med olika instanser i Sotenäs kommun, där reaktionerna hittills är positiva. Just nu är man inne i förberedelserna för bygglovsansökan.
Bastun skulle få en mycket fin placering i en skogsdunge strax ovanför hopptornet vid badplatsen. Se nålens placering på kartbilden.
Här finns alltså möjlighet till värmande umgänge med strålande havsutsikt.
Man tänker sig en byggnad på ca 3 x 5 m med en bastu på 10 m2 och ett omklädningsrum på 5 m2.
För att genomföra projektet föreslår gruppen att man bildar en separat medlemsförening, en ”bastuförening”, som är kopplad till – men ekonomiskt fristående från Intresseföreningen. Omkring 100.000:- skulle det hela kosta. Finansieringen kunde ske genom att medlemmarna köper andelar på, förslagsvis 3.000:- Summan kan bli större eller mindre beroende på hur många som ansluter sig. En intressant möjlighet är att andelarna skulle kopplas till medlemmens fastighet i Hovenäset så att andelen i bastun följer med fastigheten vid en eventuell försäljning.
Medlemmarna skulle ha fördelen av att få utnyttja bastun utan kostnad medan icke medlemmar får betala en avgift.
Förutom att hjälp med finansieringen kommer det även att behövas hjälp med att bygga och inreda bastun.
Vintern 2015 har 36 fastighetsägare anmält sig som medlemmar och andelsägare i den blivande bastuföreningen. Det innebär att det nu finns ekonomiska förutsättningar för att gå vidare. Nästa steg är att ta fram ansökningshandlingar för strandskyddsdispens och bygglov. Hovenäsets egen arkitekt Ronnie Lindsten kommer att arbeta med detta.

Uppdatering 2016-07-06

Ansökan om bygglov avslås.

Uppdatering 2016-08-31

Föreningens svar.