Årsmöte i bastuföreningen

Styrelsen kallar alla medlemmar i Hovenäsets Bastuförening till årsmöte i Kapellet, torsdag 13 juli 2023 kl 17.00. Dagordning och övriga möteshandlingar skickas ut via mejl till alla medlemmar. De finns också att läsa här:

Kallelse till årsmöte
Resultat och balansräkning
Revisionsberättelse
Utökat antal medlemmar
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse

Väl mött!

Styrelsen för Hovenäsets Bastuförening