Bild på fiskebåten Ferder från Kungshamn då man lossar fisk, troligen vid fiskhallen i Kungshamn. Mannen till höger på bilden är Gunnar Olofsson, alias “Kalle Bell”.
Billy Karlsson 

Tillägg: Bakom Kalle Bell skymtar Gunnar Karlsson som ägde båten som hade beteckningen LL 398.
Birgitta Knutsson

Är du intresserad av att bli delägare i en gemensam bastu på Hovenäset?
För tre år sedan var det aktuellt att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset. Av olika skäl lades projektet ner. Vi är en grupp som åter har tagit tag i detta med en gemensamhetsbastu på Näset och är tillräckligt många intresserade kommer vi att skaffa en bastuflotte som skall ligga förtöjd på Hovenäsets marina (Gamla Abba).
Vi räknar med att en ägarandel i bastuflotten kommer att ligga på runt 4.000 kronor. Till det tillkommer en årskostnad på runt 300-600 kronor, beroende på hur stor del av året man önskar nyttja bastun. Delägarskapet/medlemskapet kommer att vara knutet till fastigheten/lägenheten. Vi planerar för såväl allmänna bastubad för delägarna/medlemmarna som bastubad i egen regi.
Så, om du är intresserad av att bli delägare eller bara intresserad av att veta mer, hör av dig till thorseliusl@gmail.com eller 070-8799707, så får du mer information om bastun på Hovenäset .

För bastugruppen
Lena Thorselius

 

 

Sotenäs pastorat kallar till ett informationsmöte om Hovenäsets kapell på lördag, den 30 januari kl. 10.00. Pastoratet skriver på sin hemsida att man har påbörjat en process med att ta Hovenäsets kapell ur bruk, vilket skulle innebära att kapellet inte längre skulle vara ett kapell med ett kyrkorum. Det skulle istället bli en ”vanlig lokal” utan de restriktioner och regler som kringgärdar ett kyrkorum.
Vill man delta i det digitala mötet ska anmäla sig till lars.svernling@svenskakyrkan.se
Pastoratet uttalade sig i Bohusläningen den 11 januari 2021. Styrelsen för Hovenäsets kapellförening har valt att inte föra en debatt med pastoratet via medier. Istället har föreningens vice ordförande, Martin Ericson, i ett informationsbrev till Kapellföreningens medlemmar bemött de felaktigheter som man anser finns i artikeln. Informationsbrevet finns på Kapellföreningens hemsida.

Bengt Palmgren

 

Om Ångbåtsbryggan görs om och sänks så att man får en tilläggshöjd för mindre båtar och en trapp upp på mitten, blir bryggan användbar för fler som vill ta båten till träffar vid Spruthuset och bryggan.
Mvh
Morgan Johansson

Bohusläningen skriver idag att väg 171 mellan Gläborg och Kungshamn kan komma att upprustas. Enligt tidningen meddelade Trafikverket igår att vägen kan komma att ingå i den reviderade infrastrukturplanen för regionen. Enligt Max Falk vid Västra Götalanandsregionen har etableringen av Quality Salmons laxodling stor betydelse för om upprustningen kan bli verklighet. Även vid ett positivt besked kan hela processen ta fem till sju år! Se bifogad artikel.
Bengt Palmgren sammanfattade efter ett tips från Martin Ericson

Är du, som jag, intresserad av att kunna basta på Hovenäset?
Min ide är att vi bildar en arbetsgrupp som på nytt undersöker möjligheterna att få till en bastu. Mejla mig på thorseliusl@gmail.com eller ring mig på 070-8799707 så snart som möjligt så börjar vi på ruta ett igen
Ever never give up!

Lena Thorselius

Kapellföreningens ordförande låter meddela att det inte är tillåtet att spela boule på grusplanen utanför Hovenäsets kapell.
Kultursprutan

Vi informerar löpande om det planerade laxodlingsprojektet i Sotenäs. Dels för att det – om det blir av – som gigantiskt projekt på ett eller annat sätt kommer att påverka oss, dels för att bevaka om Hovenäset kan ha nytta av projektet genom att t ex möjligheten till bättre vägar och/eller cykelbanor ökar.

kommunens informationssida om projektet finns nu en inbjudan till ett informationsmöte för allmänheten den 1 oktober. Bläddra ner en bit på sidan så ser du tid, plats och hur man anmäler sig.

Bengt Palmgren

Hej alla promenadsugna!
Vi har pratat om en gemensam promenad till Bua i morgon, onsdag, men tyvärr verkar inte vädret bli så bra för en längre promenad.
Vi flyttar därför fram den tänkta promenaden till nästa tisdag den 15:e september och hoppas att “väderapparna” håller vad de lovar…!
Vi återkommer med mer info om tid och plats.

Ha de gott så länge
Göran Lindahl
Gullvi Söderberg

När vi nu kommit in i september och kvällarna blir mörka ökar stölderna av båtar och bensindunkar. Senast i natt återfanns två tomma bensindurkar vid Reso. För någon vecka sedan gjordes oroväckande observationer i Kungshamn.
Vi ber därför alla att vara observanta på okända bilar och gärna skriva ned registreringsnummer.

För att ytterligare stärka vår nattvandring vore det bra om så många som möjligt ville hjälpa till med detta. Ta gärna kontakt med Bengt Arne Ljung tel 0705-220035 eller Stefan Neck tel 0707-459521 för att få veta hur det går till.

Stefan Neck