Färdigt för fiber

Rött = uppdaterat 2016-04-26
Som många fastighetsägare säkert har sett i sina mobiler är det nu klart med fiber till Hovenäset. Det blev Eltel Networks i Göteborg som ska göra arbetet och det visar sig att Eltel har haft ett finger med i spelet som gjorde att det gick så snabbt för Hovenäset. När de vann en upphandling för fiber i Hunnebo, Bovall och Ulebergshamn föreslog de för Telia och Skanova att man skulle ta med Hovenäset i samma genomförandeprocess eftersom allt var så väl förberett här.
Det område som nu berörs är, förutom själva Hovenäset, även fastigheterna i Stavsäng och Rinnane.
Kanalisation kommer att dras fram till varje fastighets tomtgräns, alltså även till dem som valt att inte ansluta sig. Inga anslutningar kommer att ske genom luftledningar.
Fastigheter med en juridisk person som ägare kommer att få ett erbjudande att ansluta sig. Man kommer att inleda arbetet i mitten/slutet av augusti och siktar på att allt ska vara klart före årsskiftet. Genom att logga in på oppenfiber.se/minfiber kan man följa hur arbetet framskrider.
Arbetet med att föra fram fiber till Kungshamn , Smögen och Väjern sköts av företaget Akea.
Bengt Palmgren