Årsmöte i kapellföreningen

Utdrag ur brev från Eva Östlund:
”Årets stämma äger rum den 17 maj 2016 kl. 14:00 i Kapellet. Kallelse är under spridande. Alla som betalt medlemsavgiften 20:-/person till bankgiro 896-3647 är välkomna (glöm inte skriva vem det gäller). Enligt stadgarna är kyrkoherden ordförande i styrelsen. Eftersom vi har skiftat kyrkoherde kommer det därför att föreslås ett skifte till den nuvarande kyrkoherden, Lars Nordh.
Välkomna
Eva Östlund, ordf”
Läs hela brevet. Läs om Hovenäsets kapell och hur det kom till.