Spruthuset blir Bildarkiv

Redan 2012 började Intresseföreningen föra samtal med Sotenäs Kommun om att få tillgång till en lokal för den historiska skatt som ett bildarkiv utgör. Föreningen har nu ett bildhistoriskt material bestående av 4000 bilder och annat material om fastigheterna på Hovenäset och tidigare ägare.
Detta material vill vi naturligtvis kunna visa och ge boende i Hovenäset möjlighet att ta del av.
Våra samtal med Sotenäs Kommun ledde snart fram till att Spruthuset mycket väl skulle kunna vara en lämplig lokal för ett bildarkiv. Dock skulle det krävas en omfattande renovering något som Sotenäs Kommun inte hade några pengar till.
Under åren som gått har olika förslag lämnats från Sotenäs Kommun gällande Spruthuset allt från att Intresseföreningen skulle överta fastigheten för en krona till att ett hyra lokalen för ca tio tusen  kronor om året i orenoverat skick.
Nu har ett hyresavtal tecknats med Sotenäs Kommun för Spruthuset. Hyresavtalet gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2026. Därefter förlängs avtalet tre år i taget. Intresseföreningen hyr byggnaden utan inredning för 100 kronor per år och svarar själva för invändigt och utvändigt underhåll.
I Spruthuset har funnits två offentliga toaletter som varit öppna under viss del av året. Från Intresseföreningens sida har vi erbjudit Sotenäs Kommun att inreda och underhålla en offentlig toalett men detta har kommunen tackat nej till då man anser att de två offentliga toaletter som finns på andra platser i samhället väl räcker till i förhållande till samhällets invånarantal.
Vi återkommer med mer information när renoveringsarbetet  med Spruthuset skall starta och den ideella hjälp som då kommer att behövas.
Bengt-Arne Ljung, ordförande