Hovenäset som egen postort

Efter att ha avvaktat Väjerns ansökan har det nu blivit vår tur att ansöka om att Hovenäset skall återfå sin status som egen postort. Jag har lämnat in ett medborgarförslag i början av mars och medborgarförslaget har registrerats den 11 mars med diarienummer KA 2015/199. Den 29 april fanns en notis i Bohusläningen där det framgår att kommunalfullmäktige nu har remitterat ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Läs hela medborgarförslaget.
Skrivet av Bengt Arne Ljung, ordförande