Efter att ha avvaktat Väjerns ansökan har det nu blivit vår tur att ansöka om att Hovenäset skall återfå sin status som egen postort. Jag har lämnat in ett medborgarförslag i början av mars och medborgarförslaget har registrerats den 11 mars med diarienummer KA 2015/199. Den 29 april fanns en notis i Bohusläningen där det framgår att kommunalfullmäktige nu har remitterat ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Läs hela medborgarförslaget.
Skrivet av Bengt Arne Ljung, ordförande