Kommunen sviker i gästhamnsfrågan

Den 8 februari informerade jag här på hemsidan om de pågående diskussionerna om gästhamnen i Hovenäset. Föreningen har drivit frågan sedan 2011. Så sent som den 4 februari i år fick vi besked att kommunen skulle skapa 8 till 10 gästplatser och resterande utrymme skulle hyras ut som fasta platser till boende i Hovenäset. På kommunens begäran överlämnades också ett förslag till samarbetsavtal mellan Intresseföreningen och Segelsällskapet å ena sidan och Sotenäs kommun å andra sidan. Därefter blev det helt tyst från kommunens sida.
Efter ett antal påminnelser från vår sida får vi så ett mail från en tjänsteman där man meddelar att kommunen nu beslutat att hyra ut alla platser och att det inte skall vara någon gästhamn i Hovenäset. Från Intresseföreningens sida har vi reagerat mycket starkt och krävt att all uthyrning stoppas vid gästhamnsbryggan tills vidare i avvaktan på att ett nytt möte kommer till stånd och att Sotenäs kommun står upp för sitt tidigare löfte och besked. Läs hela vårt brev till kommunledningen.
Skrivet av Bengt Arne Ljung, ordförande