Ouppklarade affärer

Det finns ett antal oklara/obesvarade ärenden mellan Sotenäs kommun och Hovenäsets Intresseförening:
* Vi väntar på besked om återvinningsstationen som hastigt togs bort
* Bastufrågan. Vi har inte fått svar på vårt brev daterat 2016-08-28.
* Fiber till Spruthuset. Vi har inte fått svar på mail om detta, daterat 2017-02- 01.
* Vi har inte hört något i frågan om cykelvägar i skogen mellan Hovenäset och Kungshamn, dnr UN 2016/119.
* Vad har hänt i medborgarförslaget om gästhamn i Hovenäset inlämnat av Lars Swahn?
Jag har bett Jörgen Wollbratt att återkomma med uppdateringar i dessa frågor.
Bengt-Arne Ljung