Tillfällig återvinning.2

Som ni vet har Bo Hallgren överlämnat ett förslag till Sotenäs kommun om återställandet av återvinningsstationen i Hovenäset genom en ramp ner till grusplanen.
Hovenäsets Intresseförening har haft ett möte med Mattias Nolblad, företrädare för Rambo, för att om möjligt, och med omedelbar verkan, hitta en tillfällig plats för placering av återvinningskärlen. Gemensamt har vi kommit fram till att en lämplig plats är på grusplanen Björnemyren där det för närvarande är ett upplag för de pågående fiberarbetena i samhället, men som i vanliga fall är parkeringsplats. Återvinningskärlen skulle då placeras strax efter infarten till höger i parkeringen. Detta har jag beskrivit i ett brev till kommunen där jag ber dem påskynda ärendet.
Bengt-Arne Ljung, ordförande