Nu har det vänt

Det har inte bara blivit ljusare på kvällarna – nu har även antalet invånare på Hovenäset ökat.  2015 bodde här 166 personer och 2016 har antalet rusat upp till 172. Låt oss bestämma oss för att detta inte alls är ett tillfälligt hack i kurvan utan början på en långsiktig, uppåtgående trend! Se karta och tabell. Även i området runt samhället bor nu fler personer.
Bengt Palmgren