Upprustning av Reso

Vi är nog alla överens om att vår Badstrand Reso på Hovenäset tillhör en av de finaste badstränderna i Sotenäs kommun. Med manetnät, hopptorn, bryggor, lekplats, toaletter och kiosk är det en fantastisk badstrand för alla, både barn och vuxna. Nu behövs det trots allt en rejäl upprustning för att Reso skall behålla sin status!
Intresseföreningens styrelse har beslutat att driva tre olika utvecklingsprojekt för Hovenäset gentemot kommunen. Syftet är att utarbeta färdiga planer för ett visst område som är så genomarbetade att vi kan presentera dem för såväl ledande tjänstemän som politiker. Tanken är att detta ska öka möjligheterna att verkligen få förslagen genomförda.
Vi tänker bilda en arbetsgrupp för att utveckla badplatsen och söker dig som har lust att jobba med att göra Reso ännu bättre.
Anmäl dig till oss. Alla är välkomna. Bra om några med småbarn också vill vara med i arbetsgruppen och tycka till. Hör av dig till oss på 070-4205634 (Bruno) eller 070-3469540 (Gullvi).
Vi kan ses utomhus och/eller virtuellt på Zoom eller Teams.
Tidigare har vi bjudit in till en arbetsgrupp om Ångbåtsbryggan och en om vågbrytaren (udden) vid Svineviken kommer senare.

Hovenäsets intresseförening
Bruno Hedlund och Gullvi Söderberg

Gullvi Söderberg