Författarevenemangen inställda

Evenemangen med Kristina Ohlsson är inställda.
P.g.a. smittspridningen och de senaste corona-restriktionerna måste vi tyvärr ställa in litteraturevenemangen med Kristina Ohlsson. Det är förstås jättetråkigt, men Kristina kommer till Hovenäset då och då och vi hoppas återkomma med ett liknande evenemang vid ett annat tillfälle.
Alla som anmält sig kontaktas via mail eller sms.

Hälsningar Kapellföreningen
Maria Hamrefors