Upprustning av Ångbåtsbryggan?

Ångbåtsbryggan i Hovenäset är idag en illa underhållen parkeringsplats för bilar och båtar, men den skulle kunna vara något helt annat! Har du idéer om hur Ångbåtsbryggan och markområdet mot gatan kan bli en fin plats?
Intresseföreningens styrelse har beslutat att, förutom de löpande kontakterna med kommunens tjänstemän, driva tre olika utvecklingsprojekt. Syftet är att utarbeta färdiga planer för ett visst område som är så genomarbetade att vi kan presentera dem för såväl ledande tjänstemän som politiker. Tanken är att detta ska öka möjligheterna att verkligen få förslag genomförda.
För att kunna arbeta med det här på ett bra sätt behöver vi vara några stycken. Har du lust att jobba med att göra Ångbåtsbryggan till en attraktiv centrumpunkt i Hovenäset? Det här borde kunna bli en tilltalande mötesplats med upprustad markbeläggning, bra umgängesmöjligheter, borttagna båtplatser –  kanske med planteringar, grillplats och annat liknande.
Hör av dig till mig på 070-341 03 12 eller på web@hovenaset.info så sätter vi igång. Vi kan ses utomhus och/eller virtuellt på Zoom eller liknande.
Förslag till andra arbetsgrupper kommer på samma sätt att tillkännages om Reso-området och vågbrytaren vid Svineviken.
För styrelsen
Bengt Palmgren