Spruthuset som bildarkiv

Hovenäsets Intresseförening förvaltar ett fantastiskt material om Hovenäset bestående av foton, uppgifter om fastigheterna m m. Någon möjlighet att visa detta rent allmänt eller ge boende i Hovenäset möjlighet att själv ta del av detta material har inte funnit då det saknats en permanent lokal. Upplysningsvis kan nämnas att i Kungshamn, Smögen och Hunnebostrand finns bildarkiv i lokaler som tillhandahålles av Sotenäs Kommun.
Från Intresseföreningens sida har frågan om att använda Spruthuset på ett för Hovenäset bra sätt har diskuterats med Sotenäs Kommun sedan hösten 2012. Ett antal förslag har funnits men något synbart resultat av dessa samtal har först nu lett fram till att Hovenäsets Intresseförening erbjuds hyra Spruthuset med huvudsyfte att inreda och skapa Hovenäsets bildarkiv samt även ha möjlighet till andra aktiviteter som är förenliga med föreningens verksamhet.
Det återstår några frågor att diskutera med Sotenäs Kommun men förhoppningsvis är vi hamn under kommande vecka.
Bengt Arne Ljung