Förmodligen fiber

Satsningen på fiber till Hovenäset är avslutad. Men kanske ändå inte. Det visar sig nämligen att eftersläntrare och obeslutsamma har en sista möjlighet fram till den 16 april att skicka in en anmälan – förutsatt att man gör det på Internet.
Informationskampanjen har gått mycket bra. 153 fastighetsägare har tecknat sig för installation av fiber till sin villa, vilket motsvarar 66 % av de 232 fastigheter som var möjliga för fiberanslutning. Medelvärdet för hela området – Kungshamn, Väjern, Hovenäset, Smögen – var drygt 52%.
Allt tyder alltså på att det verkligen blir fiber till Hovenäset. Definitivt besked kommer i ett brev till fastighetsägarna från Telia Öppen Fiber om ungefär 14 dagar.
När beslutet att installera ett fibernät för privatägda villor är taget blir nästa fas att ansluta fastigheter med juridisk person som ägare, vilket kommer att ske i en annan kampanj. Åtta villor med hyreslägenheter har fått klartecken.
Det som därefter händer är att den entreprenör som har fått uppdrag av Telia/Skanova att bygga nätet kontaktar fastighetsägarna för besiktning inför installationen.
Ett rykte säger att hela arbetet ska kunna vara klart under 2016.
Bengt Palmgren