Verksamhet

Arbetsgrupper

En allt större del av föreningens arbete genomförs i olika arbetsgrupper. För närvarande är åtta arbetsgrupper verksamma.

Årsmöten

I juli varje år har föreningen sitt årsmöte. 2015 samlades omkring 200 personer för att diskutera, få information och ta beslut i olika frågor.

Bastun

En gemensamhetsbastu planeras. Vintern 2015 har 36 fastighetsägare anmält sig som medlemmar och andelsägare i den blivande bastuföreningen.

Pågående arbeten

Här finns en förteckning över alla projekt som drivs av föreningen. Den uppdateras efter varje styrelsemöte.

Bildarkivet

Hovenäsets bildarkiv är under återuppbyggnad. För närvarande finns 5000 bilder som håller på att katalogiseras i ett digitalt arkiv.

Fiberoptiskt nät

Intresseföreningen har i samarbete med Telia Öppen Fiber och Skanova genomfört ett projekt för att bygga ett fiberoptiskt nät i samhället. Projektet var genomfört i oktober 2017.