Under resten av januari och hela februari kan ni, i samband med att ni är ute och promenerar i vårt vackra samhälle, försöka hitta var ett antal olika föremål är placerade.
Föremålen kan finnas inom hela Hovenäset. Se karta här.
En sida där föremålen är avbildade kan att hämtas på Spruthusets anslagstavla. Du kan också klicka här och skriva ut den.
Skriv föremålens nummer och dess placering samt ditt namn och mobilnummer och mejla det till:
Kultursprutan@hovenaset.info senast den 1 mars.
Du behöver inte hitta alla för att vara med och tävla. Ett pris kommer att lottas ut bland dem som hittat flest föremål.

Lycka till!
FörKultursprutan, Hasse Andreasson