Fyrverkeribestämmelser i repris

Jag vill önska alla läsare av Intresseföreningens hemsida ett Gott Nytt År!
Så här på nyårsafton kan det dessutom vara bra att veta vad som är tillåtet och inte vad gäller smällare och raketer. Smällare är alltid förbjudna (se nedan). Enligt Sotenäs kommuns lokala ordningsstadga är det förbjudet att avfyra fyrverkerier  på vissa platser i Sotenäs kommun.
Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på Hovenäset inom ett område avgränsat norrut av Hovenäsvägen, i öster av Kryssnäsvägen, i söder av Långebryggans början och utefter strandlinjen och i väster av Smidesvägen“. Se bild.
Inom kommunens övriga områden är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan klockan 16:00 och 03:00 påföljande dag“.
Orsaken är att stora delar av Hovenäset utgörs av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som måste skyddas mot brandfara.
OBS. Smällare är alltid förbjudna. På polisens hemsida står det: ”Nya regler för raketer med styrpinne Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen”, och Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Smällare är förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige. Raketer som skjuts upp i luften kan också smälla, men om ljudet bara är en bieffekt är de tillåtna“.
Flera kommuner avstår numera från fyrverkerier, t ex Sotenäs kommun.
Från många av oss hundägare kommer en vädjan att – i avvaktan på annan teknik – begränsa användandet av pyroteknik som smäller till ett snävt tidsintervall omkring 12-slaget.
Bengt Palmgren

1 svara
  1. Bettan Börjesson says:

    Jag tycker man kan sluta med både smällare o raketer(förvisso vackert) men tänk på DJUR SOM BLIR SKRÄMDA och MILJÖN!!!!! År 2020 borde bli det raket- o smällfria året samt alla följande år!! Ljusspel istället framöver!?!//tycker jag /Bettan

Kommentering är stängd.