Anmälan Kapellföreningens årsmöte

Med hänvisning till den pågående pandemin och den begränsning som finns för denna typ av arrangemang, dvs högst 50 personer, föreslår vi följande:

Då medlemskapet är personligt kan det finnas flera medlemmar i samma familj. För att så många som möjligt ska kunna delta i årsmötet ber vi er begränsa deltagandet i årsmötet till en familjemedlem. Då stadgarna tillåter att man är ombud för en medlem ber vi er skriva ut, fylla i och ta med den bifogade fullmakten så blir även eventuell hemmavarande delaktig i de beslut som fattas.

Vi ber er vänligen att i förväg anmäla ert deltagande på årsmötet. Detta sker via SMS till telefon 070-522 00 35 senast fredagen den 24 juli. Ange ”Årsmöte” + deltagarens namn.

Med vänlig hälsning
Bengt Arne Ljung, Ordförande i Kapellföreningens styrelse