Ingen Hovenäsdag – men årsmöte

Tyvärr tvingas vi ställa in årets Hovenäsdag. De arrangemang vi planerat skulle kunna medföra risk för ökad smittspridning och kanske samla fler än 50 personer.
Vi kommer dock att genomföra Intresseföreningens årsmöte hos Westboat Marina lördagen den 25 juli kl.16.00 – men med vissa restriktioner.
Även konstutställningen, som normalt hålls i Hoglins Magasin, kommer att genomföras men då som en konstvandring under flera dagar där objekten visas utomhus.
Låt oss se fram emot nästa års Hovenäsdag.

Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening
Hasse Andreasson

Hans Andreasson