Pastoratets syn på kapellet

Sotenäs pastorat kallar till ett informationsmöte om Hovenäsets kapell på lördag, den 30 januari kl. 10.00. Pastoratet skriver på sin hemsida att man har påbörjat en process med att ta Hovenäsets kapell ur bruk, vilket skulle innebära att kapellet inte längre skulle vara ett kapell med ett kyrkorum. Det skulle istället bli en ”vanlig lokal” utan de restriktioner och regler som kringgärdar ett kyrkorum.
Vill man delta i det digitala mötet ska anmäla sig till lars.svernling@svenskakyrkan.se
Pastoratet uttalade sig i Bohusläningen den 11 januari 2021. Styrelsen för Hovenäsets kapellförening har valt att inte föra en debatt med pastoratet via medier. Istället har föreningens vice ordförande, Martin Ericson, i ett informationsbrev till Kapellföreningens medlemmar bemött de felaktigheter som man anser finns i artikeln. Informationsbrevet finns på Kapellföreningens hemsida.

Bengt Palmgren