Bastuförening bildad

Tisdagen den 3:e augusti bildades Hovenäsets bastuförening!
Ändamål:
Bastuföreningen ska förvalta och driva bastu på Hovenäset så att föreningens medlemmar, och under vissa förutsättningar även övriga hovenäsbor, kan bada bastu i samhället året runt och på det viset bidra till ett bra välbefinnande och social gemenskap.
Vi är i dagsläget 35 andelsägare som längtar efter det första bastubadet.
Under mötet i kapellet bildades en ny styrelse som har till uppgift att tillsammans med övriga medlemmar få bastun på plats.
Till ordförande för föreningen valdes Peter Erikson.
Se även tidigare information i bastufrågan.
Lena Thorselius

Lena Thorselius