Bastuprojektet

Här kommer lite info om projektet att bygga en gemensamhetsbastu på Hovenäset.
Lång tid har gått sedan vi började ansöka om tillstånd. Till slut tog det stopp hos Länsstyrelsen som inte ger oss lov att bygga på grund av bestämmelserna om strandskydd.
Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening har nu beslutat att lägga ner projektet.
Det finns möjligheter att bada bastu på badplatsen Johannesvik. Se bifogad info om detta nedan.
Har ni frågor så ring mig på tel 0730429540
Lars Almqvist