Kapellet behöver lite skötsel

Vi behöver ta hand om vårt Kapell på utsidan. Klippa gräs, sopa och ta bort växter i utekrukor.
Alla som vill och känner för det är välkomna den 11 Juli, 2020, kl 10.00 – 12.00

För Hovenäsets Kapellförening
Lucy Jonefjäll

Lucy Jonefjäll