Djuphamn

Även vi vill framföra ett stort tack till Bruno Hedlund och övriga i Intresseföreningens styrelse för ett gediget arbete i djuphamnsfrågan.
Anna-Stina och Lars Nilsson
Klevekilsvägen 5

Lars Nilsson