Fibernät sommaren 2016

FiberkabelUnder Hovenäsdagen, den 18 juli 2015, informerade Carl-Axel Christensson om arbetsgruppens val av leverantör samt tidplan för införande av fiber i Hovenäset. Det kommer att bli Telia Öppen fiber som blir den leverantör som under december 2015 kommer att rikta ett erbjudande om fiberanslutning till fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och företagare i Hovenäsets tätort. Tidplanen är att gräva under våren 2016 och att anslutningarna skall vara installerade innan sommaren 2016. Det förutsätter att avtal kan tecknas mellan Telia och underleverantörer samt mellan underleverantörer och Sotenäs kommun. Det förutsätter också att anslutningsgraden blir den förväntade när erbjudandet kommer från Telia i december 2015.
Den beräknade kostnaden för anslutning samband med erbjudandet är 19.900 kr. Det kommer att kosta ungefär dubbelt så mycket att ansluta sig i efterhand och det tar upp till ett år i väntetid. Kostnaden för anslutning är en engångsavgift och därefter är det valfritt att ansluta sig till någon av de tjänsteleverantörer som erbjuder utbud av internet, tv och telefoni hos Telia öppen fiber. Titta gärna på länken för att läsa mer om dessa leverantörer http://www.oppenfiber.se/tjanster.html
Under april till juli har arbetsgruppen samlat in svar från fastighetsägare i Hovenäset och kommit upp i 132 svar, varav 122 Ja (92%) och 10 Nej (8%). Det är ett mycket glädjande resultat. Om ni ännu inte svarat på fiberfrågan klicka på länken: https://www.hovenaset.info/fiberoptiskt-nat/ och fyll i formuläret.
All information om planerna för fibernät i Hovenäset hittar du här.
För Arbetsgruppen Fiber till Hovenäset, Pär Abelson