Fiber enligt planerna

En underleverantör till Telia / Skanova har under sommaren besökt ett antal fastigheter i samhället. Projekteringen pågår under v. 30 och 31. Tomtschaktning påbörjas v. 31 eller 32 och grävning i gatorna inleds i slutet av augusti. I de flesta fall görs dragningen av fiber genom de redan befintliga rören för kopparledningarna för det fasta telefonnätet. I de fall man måste gräva i gatan svarar Telia / Skanova för grävning och återställning.
I fastighetsägarnas pris ingår inblåsning av fiberkabel i det gamla (orangea) röret för telefonledningar, alternativt grävning även från tomtgränsen fram till huset samt installation inne i huset upp till 5 m från den plats där fiberkabeln kommer in i huset samt inkopplingsanordning.
Det som inte ingår är återställning av eventuell grävning från tomtgränsen fram till huset. Den måste man själv svara för.
För Arbetsgruppen Fiber till Hovenäset
Bengt Palmgren