Här ska laxodlingen ligga

Planerna för den stora laxodlingen norr om Hovenäset, som vi tidigare har skrivit om, framskrider. Avtal har tecknats med fastigheterna Kärrshåla 1:2, Amborseröd 1:3 och Svenneby 1:2 – en yta på sammanlagt 140 hektar – som ska arrenderas ut på 50 år. Se detaljerad översiktskarta. Sotenäs jaktskytteklubb kommer att behöva flyttas. Flera politiker vill att väg 171 fram till det planerade logistikcentrat vid E-6:an ska rustas upp och försöker påverka Trafikverket om detta.
Lighthouse Finance A/S har offentliggjort avtal med Siemens och Vattenfall. Det senare företaget ska på anläggningen skapa Sveriges största solcellspark. I närtid ska man offentliggöra ett avtal med Volvo Trucks som ska stå för logistiken med hjälp av självkörande elfordon.
Läs vidare i en artikel i Bohusläningen (sida 1 och sida 2) den 8 augusti och Dagens Nyheter (sida 1) 0ch  (sida 2) den 23 augusti. För DN-prenumeranter.
I artikeln i DN säger Roy W Høiås, vd för Lighthouse Finance: – Vår struktur bygger på att väl etablerade företag avtalar med oss om att driva verksamhet i de lokaler vi bygger. Hittills är avtalen för slakteri och förädling, slaktavfall och vattenprocess signerade. Avtalet med partnern som ska driva odlingen kommer inte att offentliggöras förrän miljöavtalet är klart.
Näringslivsutvecklare Tomas Larsson och förvaltningschefen för samhällsbyggnad Evelin Savik vid Sotenäs kommun säger i en intervju till Hovenäsets Intresseförening att förberedelser för miljöansökan pågår och att en detaljplan, där även trafikfrågorna ska ingå, ska snabbehandlas för att vara klar i mars 2021. Ytterligare avtal med samarbetspartner ska offentliggöras i september. En kommande länk på kommunens hemsida ska ge kontinuerlig information om projektet.

Morgan Ceder, Bengt Palmgren