Han dricker avloppsvatten

IMG_5519-2.kompStaffan Sandström är mannen som med en unik metod kan förvandla smutsigt vatten till drickbart och som har etablerat sitt växande företag i Hovenäset. Vid ett besök i Afrika ville han bevisa att metoden för vattenrening verkligen fungerade. Han tog då, i direktsänd lokal-TV, ett glas avloppsvatten, blandade i sin lösning, väntade några minuter och drack. Folk på plats var övertygade om att han skulle bli sjuk eller avlida, men det fungerade som det skulle och vattnet blev rent och drickbart.
Hovenäsets marina är fyllt av överraskningar. Förmodligen visste ni inte att här finns ett innovativt företag som har ambitionen att bli världsledande inom sitt område. CleanWaterTech håller till på Hovenäsets marina där man både har tillverkningslokaler i markplanet och kontorsutrymmen en trappa upp i byggnadens södra kortsida. IMG_5537.kompAnledningen till att man hamnat här är att grundaren och tillika vd:n, Staffan Sandström, tillbringade sina barndoms somrar på i Gravarne, numera Kungshamn, och har ett sommarhus vid Sotekanalen. Han vill gärna ha en nära kontakt till Hovenäset. Systerbolaget LifeClean, som Staffan äger ca hälften, har sin tillverkning i Uddevalla, men han har en dialog med Sotenäs kommun om att hitta lokaler i närheten av Hovenäset eftersom företaget växer snabbt.
Staffan, 65, mår fortfarande bra, trots sitt djärva vattendrickande och utstrålar entusiasm när han berättar om hur vattenreningen går till.
CleanWaterTech arbetar dels med rening av vatten i tankar, spa, badanläggningar, vattensystem i bostadsanläggningar och liknande. Bolaget driver även ett antal projekt med att ta fram rent vatten för länder där man har problem med vattenförsörjningen. Huvudfokus ligger på det senare – att skapa drickbart vatten av förorenat vatten.
Det man gör är att ”skapa drickbart, användbart och återanvändbart vatten av tillgängligt vatten med egna desinficeringslösningar i kombination med kompletterade reningstekniker”.
Vattenreningen görs huvudsakligen med hjälp av en egenutvecklad lösning med klordioxid, ClO2, som dödar bakterier och med hjälp av vissa tillsatser även dödar sporer som lever i vattnet. Efter många vattenanalyser och tester, bland annat vid Universitetssjukhuset i Örebro, har man hittat en kombination av verksamma medel som kan lösa upp sporers olika skyddsbarriärer och låta klordioxinet tränga in och döda dem. Det man har velat åstadkomma är ett effektivt medel som är helt klorfritt och som inte ger någon smak eller lukt. Hittills har man inte haft någon extern finansiering och har valt att inte ta patent utan i ställe vara snabbt ut på marknaden. Produktidén har ett skydd i och med att den inte är enkel att kopiera. Ett kinesiskt förtag försökte i en månad att lista ut hur vattenreningen går till utan att lyckas.
Förutom i Hovenäset har man verksamhet i Congo Brazzaville och är engagerad i utbildningsverksamhet i Indien. På agendan står att gå vidare med att bland annat vidareutveckla kontakter med bistånds- och hjälporganisationer, vidareutveckla verksamheten i Sydafrika och Etiopien samt nyetableringar i bl.a. Algeriet och Gahna.
Viss anknytning till det marina finns genom att man även utvecklar vattenreningssystem för fritidsbåtar. Nyligen lanserades Ren Tank och Rent Vatten för sanering av vattentanken i båt, husbil och husvagn resp. för att ha drickbart vatten i tanken.
Skrivet av Bengt Palmgren