Tack!

Tack till Bruno och övriga i Intresseföreningens styrelse för allt arbete ni lagt ner i ”djuphamnsfrågan”.

Anita och Bengt Arne Ljung