Skicka protester mot djuphamnen

Intresseföreningen kommer att skicka in ett svar till Sotenäs kommun angående skrivningen i kommunens översiktsplan 2022.
Nu är det viktigt att så många som möjligt skickar in egna protester. Antingen skriver man själv till kommunen (se nedan) eller så kan man bli inspirerad av eller kopiera delar av en sammanfattning av föreningens skrivelse.

Synpunkter till Sotenäs kommun ska vara inlämnade senast den 25 augusti 2022. Man kan lämna synpunkter påföljande sätt:

Direkt i den digitala plattformen i formuläret längst ner

Via e-post till: mbk@sotenas.se,

Med post till: Sotenäs kommun, Samhällsbyggnad, 456 80 Kungshamn. Märk kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”

Det finns även en  namninsamling som kan undertecknas med  digital underskrift. Den är främst riktad till personer som känner till eller har viss anknytning till Hovenäset, men som kanske inte bor här. Sprid den till andra som kanske vill protestera.

Bengt Palmgren