Första halvlek är vår!

Efter omfattande bearbetning av olika företrädare för de politiska partierna i kommunfullmäktige och representanterna i styrgruppen för ÖP 2022, kan vi konstatera att förnuftet har segrat. Jag har på olika sätt via sms, mejl, valmanifest, fått skriftliga försäkringar från alla partier att man inte tänker driva frågan om ”djuphamn i Hovenäset”! Vi har också kontaktat företrädare för det nya partiet Demokratiresan, som inte heller står bakom denna från början befängda idé.
Vi sänker dock inte garden utan förbereder ett överklagande till förvaltningsrätten om av någon anledning texten om djuphamn i Hovenäset inte tas bort. Vi har också kontaktat Länsstyrelsen i ärendet.
På fredag lämnar vi in alla namnunderskrifter till Sotenäs kommun.

Hovenäsets Intresseförening

Bruno Hedlund

Bruno Hedlund