Arbetshjälp vadbocken

Hej,
Vi behöver hjälp med att lyfta stolpar som skall över från marinan till skäret. Vi får hjälp av kommunen med deras pråm med lyftkran, men vi behöver assistera så att stolparna kan hanteras.
Tid: tisdagen 12/9, kl 09.30 Samling vid marinan längst ut.
Meddela till mig om du kan hjälpa till.
Lars Almqvist,  073-042 95 40

Lars Almqvist