Årsavgift 2023

Hej,
Nu är det dags att förnya medlemskapet i Hovenäsets Intresseförening.
Ditt medlemskap är viktigt för att föreningen aktivt skall kunna ta tillvara det unika med Hovenäset och verka för att vi får tillgång till samma kommunala service som andra orter i Sotenäs kommun.

Medlemsavgiften, 250 kronor per år och familj, betalas senast 28 februari till föreningens bankgiro 5933-0480. OBS! Ange din e-postadress.

Hovenäsets Intresseförening

Pyttan Hedlund