Besökshamnen i kommunfullmäktige

Idag, torsdag 22 november, tas vårt medborgarförslag om besökshamn upp på kommunfullmäktiges möte.
Mötet hålls i Folkets Hus i Kungshamn och börjar 17:30. Man kan följa det på webb-TV.
Bruno Hedlund, ordförande