Medlemsmöte & Ren kust

På långfredagen, den 19 april kl.14.00 hålls ett extra medlemsmöte i Hoglins magasin. Det primära syftet med mötet är att fastställa det förslag till stadgar som antogs på årsmötet den 28 juli 2018. Se dagordning.
Mötet inleds med att Lena Thorselius informerar om projektet Ren kust i Bohuslän, Strandstädarna och ö- fadderprojektet ”Världens vackraste skärgård” i Fjällbacka.
Dessutom ger vi viss information om Grannsamverkan och status för Reso-kiosken.
Styrelsen för Hovenäsets Intresseförening