Namnunderskrifter djuphamn

Uppdatering
Namnunderskrifter för Ingen djuphamn i Hovenäset
Just nu pågår fortsatta namnunderskrifter, digitala och fysiska, om att vi inte vill ha en djuphamn i Hovenäset så som föreslås i kommunens översiktsplan ÖP22.
Idag just nu i skrivandets stund söndagen den 14 augusti 2022 har vi fått in 870 fysiska samt 1506 digitala namnunderskrifter, totalt 2376 st. Fantastiskt !

Fortsätt att skriva på de digitala och fysiska namninsamlingarna fram t.o.m. den 25:e augusti som är sista dag för inlämning till kommunen!

Här finns länken till listan.

Fysiska namnunderskrifter finns på Resokiosken och vid Spruthusets brevlåda i Hovenäset

Det är också hög tid att skriva en egen protest med de argument man vill föra fram. Skicka in senast den 25 augusti. Gör så här:

  • Via e-post till: mbk@sotenas.se
  • Med post till: Sotenäs kommun, Samhällsbyggnad, 456 80 Kungshamn. Märk kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”

Tillsammans kan vi påverka!

Hovenäsets Intresseförening

Gullvi Söderberg